[collectd] collectd community bi-weekly call

Kotlowski, Bartlomiej bartlomiej.kotlowski at intel.com
Thu Dec 17 15:04:21 CET 2020


Hi all,

Please find minutes from last meeting: https://collectd.org/wiki/index.php/Minutes_from_2020-12-07

Be aware that meeting info have been changed:
Meeting link: https://intel.webex.com/intel/j.php?MTID=m9183abc707f5611cc7c2c35b5ae5b7b4
Meeting number: 130 241 2136
Passcode: @Collectd2020


Thanks,
Bartek Kotlowski

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Sowackiego 173 | 80-298 Gdask | Sd Rejonowy Gdask Pnoc | VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapita zakadowy 200.000 PLN.
Ta wiadomo wraz z zacznikami jest przeznaczona dla okrelonego adresata i moe zawiera informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomoci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwae jej usunicie; jakiekolwiek przegldanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.verplant.org/pipermail/collectd/attachments/20201217/3a85e88e/attachment.html>


More information about the collectd mailing list